Anlita experthjälp vid rivning eller asbestsanering online

Är du en duktig hemmafixare kanske du drar dig för att söka hjälp. Vissa projekt är det dock bäst att låta proffsen ta hand om. Rivning och asbestsanering är exempel på sådana projekt och du hittar proffshjälp genom att klicka dig vidare här.

Fallgropar

Om du ändå funderar på att riva en byggnad själv bör du känna till vissa fallgropar. Du kan inte bara sätta kofoten i väggen och börja riva. Du måste först ta reda på om du får riva byggnaden. Oftast behöver du också ansöka om rivningslov.

Logistik

Har du ansökt om och fått rivningslov bör du också tänka igenom om du verkligen klarar att riva byggnaden själv. Det är inte bara att riva, rivningsmaterialet måste också sorteras och fraktas bort. Du måste veta hur du skall sortera avfallet, vem som tar emot det och du måste boka in lastbilar som fraktar avfallet.

Säkerhet

Att riva en byggnad medför också säkerhetsrisker, framförallt för dig själv, men också för andra. Du måste noga planera hur du river och du måste ha säkerhetsutrustning. Är det en äldre byggnad kommer du troligen dessutom stöta på asbest som du måste veta hur du skall hantera. Det är därför du bör överlåta detta arbete till proffsen.